efekt

Księgowość pełna w 2019 roku. Czy coś się zmieniło?

Pełna księgowość wymaga od przedsiębiorcy prowadzenia dokładnych ksiąg rachunkowych. Uwzględnia się w nich nie tylko przychody i wydatki, ale wszystkie inne operacje finansowe oraz m.in. stany magazynowe środki trwałe. Pełna księgowość oznacza prowadzenie księgi rachunkowej, w której skład wchodzi księga główna, księgi pomocnicze, dzienniki, zestawienia obrotów oraz kont wszystkich ksiąg, a także inwentarz aktywów i pasywów. Prowadzenie pełnej księgowości wymaga specjalistycznej wiedzy, zazwyczaj więc przedsiębiorca musi stworzyć dział księgowości w swojej firmie, lub zlecić to zadanie doświadczonemu biuru rachunkowemu.

Read more