efekt

Księgowość pełna w 2019 roku. Czy coś się zmieniło?

Pełna księgowość wymaga od przedsiębiorcy prowadzenia dokładnych ksiąg rachunkowych. Uwzględnia się w nich nie tylko przychody i wydatki, ale wszystkie inne operacje finansowe oraz m.in. stany magazynowe środki trwałe. Pełna księgowość oznacza prowadzenie księgi rachunkowej, w której skład wchodzi księga główna, księgi pomocnicze, dzienniki, zestawienia obrotów oraz kont wszystkich ksiąg, a także inwentarz aktywów i pasywów. Prowadzenie pełnej księgowości wymaga specjalistycznej wiedzy, zazwyczaj więc przedsiębiorca musi stworzyć dział księgowości w swojej firmie, lub zlecić to zadanie doświadczonemu biuru rachunkowemu.

Rok 2019

Jeśli chodzi o przepisy prawne, rok 2019 nie wniósł większych zmian. W dalszym ciągu pełną księgowość muszą prowadzić spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Do jej prowadzenia są także zobowiązane przedsiębiorstwa, których przychody wyniosły co najmniej 2 000 000 euro (obliczane na podstawie kursu Narodowego Banku Polskiego z pierwszego roboczego dnia października poprzedzającego rok obrotowy).

Spadek euro

W porównaniu do poprzedniego roku cena euro spadła z 4,3137 zł na 4,2795 zł. To wydarzenie miało wpływ na część przedsiębiorców. Wyżej wspomniany limit 2 000 000 euro po przeliczeniu na złotówki zmniejszył się z 8 627 400 zł na 8 559 000 zł. Część firm, które w poprzednich latach prowadziły księgowość uproszczoną, w tym roku osiągnęły kwotę, przy której zobowiązane są do prowadzenia księgowości pełnej. Zmiana kursu euro ma też wpływ na inne aspekty prowadzenia działalności, w tym na limity, które obowiązywały tzw. małych podatników i tych, którzy płacą podatek zryczałtowany. Prowadzenie księgowości pełnej wymaga znajomości wielu kruczków prawnych i bycia na bieżąco z przepisami. Dlatego właśnie najlepszą sytuacją jest ta, gdy księgowością zajmuje się doświadczone biuro rachunkowe, dzięki któremu przedsiębiorca uniknie kar i innych nieprzyjemności ze strony fiskusa.