Współpraca z biurem księgowym

Współpraca z biurem księgowym. Zakres świadczonych usług

Dopełnienie wszystkich formalnych obowiązków związanych z prowadzeniem firmy, takich jak np. księgi rachunkowe czy rozliczenia, wymaga nie tylko czasu, ale i specjalistycznej wiedzy, której często nie posiadają (i nie muszą posiadać) przedsiębiorcy. Z pomocą przychodzą biura księgowe, które zapewniają obsługę księgową firm w różnym zakresie. W tym artykule podpowiemy, na jakie wsparcie można liczyć, nawiązując współpracę z zewnętrznym biurem księgowym.

Kompleksowe wsparcie księgowe dla firm

Obowiązek dopełnienia kwestii księgowych dotyczy każdego przedsiębiorstwa – zarówno małych i średnich firm, osób fizycznych, jak i spółek. Do zobowiązań formalnych zaliczamy konieczność prowadzenia ksiąg podatkowych, mniej lub bardziej złożonych, w zależności od specyfiki prowadzonej działalności. Jakiekolwiek problemy z rozliczeniami finansowymi, w których pojawią się błędy, mogą wiązać się z poważnymi konsekwencjami, a mianowicie wysokimi karami pieniężnymi, a nawet oskarżeniem o przestępstwo podatkowe! Każdy przedsiębiorca powinien zadbać o to, aby wszelkie rozliczenia były prowadzone umiejętnie i skrupulatnie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Biura księgowe zapewniają wsparcie przedsiębiorstwom w zakresie m.in. rozliczeń podatkowych,  bieżącej obsługi kadrowo-płacowej, a często nawet doradztwa podatkowego, itd. Przedsiębiorca może całkowicie skupić się na prowadzonej działalności, bez konieczności poświęcania kilku, a nawet kilkunastu godzin tygodniowo na zgłębianie swojej wiedzy dotyczącej przepisów czy uzupełnianie dokumentacji. Kwestie prawne należą do zawiłych i bez znajomości zasad trudno jest prawidłowo dopełnić niezbędnych formalności. Niezbędną wiedzę i umiejętności posiadają jednak specjaliści w profesjonalnych biurach księgowych, które działają na rzecz współpracujących z nimi przedsiębiorstw.

Usługi świadczone przez biura księgowe

Jak już zostało wspomniane, usługi świadczone przez biura księgowe mogą mieć różny zakres, który zależy od potrzeb i specyfiki działania danej firmy. Przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc na każdym etapie działania na rynku. Przede wszystkim biura pomagają w procesie rejestracji firmy podczas jej zakładania. Zapewniają również wsparcie przy wyprowadzaniu zaległości księgowych, rozliczeniach z US, ZUS i PFRON oraz w kontaktach z innymi urzędami.

Przedsiębiorcy doceniają pomoc biura księgowego w zakresie prowadzenia bieżącej księgowości, która obejmuje szeroki zakres prac w tym m.in.:

  • prowadzenie ksiąg handlowych i obliczanie na ich podstawie zaliczek na podatek dochodowy CIT-2,
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu czy karty podatkowej i obliczanie na ich podstawie zaliczek na podatek dochodowy PIT-5, PIT-5L, PPE,
  • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży,
  • generowanie i wysyłka plików JPK,
  • sporządzanie deklaracji miesięcznych (VAT-7) lub kwartalnych (VAT-7K) i przekazywanie ich do Urzędów Skarbowych,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia,
  • naliczanie płac i sporządzanie deklaracji do ZUS,
  • przekazywanie informacji o wysokości podatków PIT, VAT oraz składek ZUS.

Oprócz tego biuro może odpowiadać na pisma urzędowe oraz dokonywać analiz i zestawień finansowych na różne potrzeby.