Z każdym klientem korzystającym z naszego wirtualnego biura z Gdyni oraz innych usług ceny ustalamy indywidualnie. Ostateczny koszt usługi zależy głównie od formy opodatkowania, zakresu prowadzonych ewidencji podatkowych i obsługi kadrowo-płacowej, ilości dokumentów księgowych w danym miesiącu i liczby osób rozliczanych z ZUS. Nie stosujemy dodatkowych opłat za konsultacje księgowe oraz sporządzanie deklaracji do US i ZUS. Wyjątkami są: bilanse, rachunki zysków i strat oraz zeznania roczne. Jeżeli chcesz poznać dokładny koszt usługi, skontaktuj się z naszym biurem.

Oferta cenowa – książka przychodów i rozchodów z VAT

Oferta cenowa – książka przychodów i rozchodów bez VAT

Oferta cenowa – księgi rachunkowe z VAT

Oferta cenowa – księgi rachunkowe bez VAT

Oferta cenowa – ryczałt z VAT

Oferta cenowa – ryczałt bez VAT

Oferta cenowa – ZUS oraz kadry i płace

prowadzenie księgowośći